HYUNDAI 110SP - 7 Tấn - THÙNG ĐÔNG LẠNH

Giá: 940,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI PORTER 150 - BỬNG NÂNG HẠ

Giá: 465,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 75S - 3,5 Tấn - Thùng Chở Gà Vịt

Giá: 910,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 75S - 3,5 tấn - Đông Lạnh

Giá: 900,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY Ex8 L- Thùng 5m7 - BẢN CAO CẤP

Giá: 829,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY N250 - 2,5 Tấn - Dài 3m6

Giá: 540,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 110XL - 7 Tấn - Thùng 6m3

Giá: 815,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY Ex8 GTL - 7 tấn - Dài 5m9

Giá: 756,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY EX8 - GTS2 - Tải trọng 7 Tấn

Giá: 735,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY N250SL- Thùng Đông Lạnh - Tải 2 Tấn

Giá: 740,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP - 7 Tấn - Thùng Dài 5m - 2022

Giá: 775,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 110SL - 7 Tấn - Dài 5m8 - 2022

Giá: 800,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY N250SL - THÙNG DÀI 4M3 - 2022

Giá: 580,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI PORTER 150 - Thùng Đông Lạnh Hàn Quốc - 1,5 Tấn

Giá: 545,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 75S - 3.5 Tấn - Thùng Dài 4m5

Giá: 695,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

1 2