Tải trọng xe Hyundai EX8 GTS2 của tên xe là bao nhiêu?

g_Kin">Thông Số Kỹ Thuật Nổi Bật Xe Tải EX8 GTS2 Thùng Kínol div1 small-12 large-12" >
Xe Ô Tô Tải Hyundai Bắc Việt