HYUNDAI 110SP - 7 Tấn - THÙNG ĐÔNG LẠNH

Giá: 940,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI PORTER 150 - BỬNG NÂNG HẠ

Giá: 465,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

Xe Cứu Thương Hyundai SOLATI - 2022

Giá: 1,130,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 75S - 3,5 Tấn - Thùng Chở Gà Vịt

Giá: 910,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY 75S - 3,5 tấn - Đông Lạnh

Giá: 900,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI MIGHTY N250SL- Thùng Đông Lạnh - Tải 2 Tấn

Giá: 740,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI PORTER 150 - Thùng Đông Lạnh Hàn Quốc - 1,5 Tấn

Giá: 545,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe: