Xe Khách Gazelle Next Minibus – 17 CHỖ

Giá: 700,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI SOLATI 16 CHỖ NĂM 2022

Giá: 1,020,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe:

HYUNDAI NEW COUNTY - 29 Chỗ

Giá: 1,335,000,000đ

Số chỗ:

Đời xe: